pechelimzaedno.net» ТИ И ЖИВОТЪТ ТИ!

ТИ И ЖИВОТЪТ ТИ

Това е тест, който ще покаже как възприемате живота си и какъв сте вие самият в него. Ако накарате да направи този тест някой друг, когото все още не познавате добре, пред вас ще се разкрият чертите на характера му.

Нарисувайте квадрат и кръг. Кръгът обаче трябва да бъде около квадрата – отдясно, отляво, отгоре или отдолу на квадрата.

Вижте сега резултатите. Като начало ще ви кажем, че квадратът характеризира вашия живот и светът, в който живеете. Кръгът сте самите вие и това къде точно около квадрата сте го нарисували, показва вашия характер.

Разчитане на рисунката ви:
1. Ако сте нарисували кръга отляво на квадрата вие сте: емоционален тип, който се ръководи предимно от чувствата си. Ако трябва да направите избор между кариера и любов (семейство), ще изберете второто. Лесно правите компромиси.

За вас животът е: Животът придобива смисъл посредством любовта.

Мотото ви в любовта е: Любовта е поезията и слънцето на живота.

Девиз в живота ви: Онзи, който не помни миналото е осъден да го повтаря.

2. Ако сте нарисували кръга отдясно на квадрата вие сте: Човек на действието и разума. Знаете как да постигате успехи и много хора ви смятат за кариеристи. Понякога сте безкомпромисни.

За вас животът е: Животът е дръзко приключение.

Мотото ви в любовта е: Влюбеният се смее в сънищата си и плаче, когато се пробуди.

Девиз в живота ви: Животът създава ред, но редът не създава живот.

3. Ако сте нарисували кръга под квадрата вие сте: склонен към психически сривове. Трудно приемате промените в живота си и по-бавно се адаптирате в новите условия.

За вас животът е: Този, който не цени живота, не го заслужава.

Мотото ви в любовта е: Всеки влюбен е безумен.

Девиз в живота ви: Времето употребено за мислене не е загубено време.

4. Ако сте нарисували кръга над квадрата вие сте: човек, който гледа на света отгоре. Тоест, знаете, че нещата се случват така както трябва и, че ако нещо се провали, вие ще намерите начин да откриете нов вариант.Често сте безкомпромисни.

За вас животът е: Не е важно колко ще живееш, а как ще живееш!

Мотото ви в любовта е: Любовта прощава или всичко, или нищо.

Девиз в живота ви: Умният човек не вярва на всичко, което чуе, не казва всичко, което знае, и не харчи всичко, което има.